Vilniaus gedimino technikos universiteto
tautinių šokių ansamblis
Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Tautinių šokių ansamblis "Vingis"
Erasmus pasokdinimai

Sausio 31-mos dienos vakarą Vingis savo muzika ir šokiais linksmino Erasmus studentus! Supažindinome užsienio studentus su lietuvių liaudies dainomis, muzika ir šokiais.

Kiti įrašai