Vilniaus gedimino technikos universiteto
tautinių šokių ansamblis
Vilniaus Tech Tautinių šokių ansamblis "Vingis"