Vilniaus gedimino technikos universiteto
tautinių šokių ansamblis
Vilniaus Tech Tautinių šokių ansamblis "Vingis"
dainu svente

Vingio kolektyvas dalyvavo 100-mečio Dainų šventėje „Vardan tos…“. Vingio muzikantai ir dainininkai prisijungė prie kitų Lietuvos ansamblių ir pasirodė Ansamlių vakare „Tėvyne mūsų“, o šokėjai kartu su 8 tūkstančiais kitų dalyvių šoko šokių dienos koncerte „Saulės rato ritimai“ ir liepos 6 dieną visi ėjome tradicinėje šventės dalyvių eisenoje.

Repeticijų savaitės ir koncertai paliko daug gerų atsiminimų. Įspūdžiai patys geriausi! Repeticijose reikėjo padirbėti, o ir lietus nenorėjo, kad liktume sausi, bet koncertai buvo nuostabūs. Dalyvauti ir matyti tokį grožį, kurį galime sukurti visi kartu, yra neapsakomas jausmas.

Buvome tikrai lamingi galėdami dalyvauti 100-mečio dainų šventėje ir šokti, dainuoti ir groti kartu su Lietuvos vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei išeivijos kolektyvais.

Kiti įrašai